मजकूराकडे

वैयक्तिक माहिती हाताळणे

ही वेबसाइट (यापुढे "या साइट" म्हणून संदर्भित आहे) ग्राहकांकडून या साइटचा वापर सुधारण्यासाठी, प्रवेश इतिहासावर आधारित जाहिरात करणे, या साइटच्या वापराची स्थिती आकलन करणे इत्यादी करण्यासाठी कुकीज आणि टॅग यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करते. . "सहमत" बटणावर किंवा या साइटवर क्लिक करून, आपण वरील उद्देशांसाठी कुकीजच्या वापरास आणि आमच्या भागीदार आणि कंत्राटदारांसह आपला डेटा सामायिक करण्यास सहमती देता.वैयक्तिक माहिती हाताळण्याबाबतओटा वार्ड सांस्कृतिक जाहिरात असोसिएशन गोपनीयता धोरणकृपया पहा.

मी सहमत आहे

असोसिएशन बद्दल

बजेट / व्यवसाय योजना, आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

FY2020 बजेट/व्यवसाय योजना

Reiwa 6 वा बजेट दस्तऐवज

Reiwa 6 वा बजेट दस्तऐवजPDF

Reiwa 6 व्या व्यवसाय योजना

Reiwa 6 व्या व्यवसाय योजनाPDF

आर्थिक वर्ष 2020 आर्थिक अहवाल/व्यवसाय अहवाल

आर्थिक वर्ष 2020 आर्थिक अहवाल

आर्थिक वर्ष 2020 साठी आर्थिक विवरणPDF

आर्थिक वर्ष 2020 साठी व्यवसाय अहवाल

Reiwa 5 वा व्यवसाय अहवालPDF

XNUMX आर्थिक अहवाल/व्यवसाय अहवाल

FYXNUMX आर्थिक अहवाल

FYXNUMX आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

XNUMX व्यवसाय अहवाल

XNUMX व्यवसाय अहवालPDF

Reiwa XNUMX आर्थिक परिणाम अहवाल / व्यवसाय अहवाल

रेवा XNUMXरा वर्षाचा आर्थिक अहवाल

Reiwa XNUMX र्या वर्षाची आर्थिक विवरणेPDF

Reiwa XNUMX र्या वर्षाचा व्यवसाय अहवाल

Reiwa XNUMX र्या वर्षाचा व्यवसाय अहवालPDF

रीवा द्वितीय वर्षाचा आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

रीवा द्वितीय वर्षाचा आर्थिक अहवाल

Reiwa XNUMX रा वर्षाची आर्थिक विवरणेPDF

रीवा XNUMX वर्षाचा व्यवसाय अहवाल

रेवा द्वितीय वर्षाचा व्यवसाय अहवालPDF

रीवाचे प्रथम वर्ष (FY31) आर्थिक परिणाम अहवाल / व्यवसाय अहवाल

रीवा प्रथम वर्षाचा आर्थिक अहवाल

रीवा पहिल्या वर्षाचे आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

रीवाच्या पहिल्या वर्षाचा व्यवसाय अहवाल

रीवा प्रथम वर्षाचा व्यवसाय अहवालPDF

FY30 आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

30 आर्थिक स्टेटमेन्ट रिपोर्ट

30 आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

30 व्यवसाय अहवाल

30 व्यवसाय अहवालPDF

FY29 आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

29 आर्थिक स्टेटमेन्ट रिपोर्ट

29 आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

29 व्यवसाय अहवाल

29 व्यवसाय अहवालPDF

FY28 आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

28 आर्थिक स्टेटमेन्ट रिपोर्ट

28 आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

28 व्यवसाय अहवाल

28 व्यवसाय अहवालPDF

FY27 आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

27 आर्थिक स्टेटमेन्ट रिपोर्ट

27 आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

27 व्यवसाय अहवाल

27 व्यवसाय अहवालPDF

FY26 आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

26 आर्थिक स्टेटमेन्ट रिपोर्ट

26 आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

26 व्यवसाय अहवाल

26 व्यवसाय अहवालPDF

FY25 आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

25 आर्थिक स्टेटमेन्ट रिपोर्ट

25 आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

25 व्यवसाय अहवाल

25 व्यवसाय अहवालPDF

FY24 आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

24 आर्थिक स्टेटमेन्ट रिपोर्ट

24 आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

24 व्यवसाय अहवाल

24 व्यवसाय अहवालPDF

FY23 आर्थिक अहवाल / व्यवसाय अहवाल

23 आर्थिक स्टेटमेन्ट रिपोर्ट

23 आर्थिक स्टेटमेन्टPDF

23 व्यवसाय अहवाल

23 व्यवसाय अहवालPDF